Quy định & Hình thức thanh toán

  • Cách 1: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi.):

Bước 1: Thành viên tự đặt hàng cho người mua hoặc người mua tự đặt hàng qua link Afiliate của thành viên, hoặc thành viên tự đặt mua hàng.

Bước 2: Medi White xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email).

Bước 3: Medi White xác nhận thông tin người mua.

Bước 4: Medi White chuyển hàng cho người mua.

Bước 5: Người mua nhận hàng và thanh toán.

Bước 6: Medi White trả tiền doanh thu bán hàng cho NCC vào ví của NCC. Medi White trả tiền lợi nhuận hoặc hoa hồng cho người bán vào ví của người bán.

 

  • Cách 2: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản

Bước 1: Thành viên tự đặt hàng cho người mua hoặc người mua tự đặt hàng qua link Afiliate của thành viên, hoặc thành viên tự đặt mua hàng.

Bước 2: Medi White xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email).

Bước 3: Medi White xác nhận thông tin người mua.

Bước 4: Người mua chuyển khoản thanh toán cho Medi White.

Bước 5: Medi White chuyển hàng cho người mua.

Bước 6: Người mua nhận hàng.

Bước 7: Medi White trả tiền doanh thu bán hàng cho NCC vào ví của NCC. Medi White trả tiền lợi nhuận hoặc hoa hồng cho người bán vào ví của người bán.

Bài viết liên quan

0985771133