Chính sách bảo mật


21:50 05/05/2018 Đăng bởi Hải Ly Mdt.
. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin – Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại website, quý khách có thể được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (thànhviên), bao gồm: Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc, địa...

Chính sách bảo mật thông tin

22:34 09/03/2018 Đăng bởi Gold Bridge Việt Nam
Mediwhite thu thập thông tin cá nhân khách hàng là để việc phục vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng được tốt nhất. Việc chia sẻ thông tin với bên thứ ba phải được sự đồng ý của khách hàng hoặc tuân thủ yêu cầu của pháp luật. Ngoài khuôn...
  • «
  • 1
  • »
Hotline: 0936878614